Как се избира помпено оборудване

Преди да се пусне в експлоатация едно водовземно съоръжение в него се извършват ОФИ (Опитно филтрационни изследвания). Определят се параметрите на водното тяло, максимален и средноденонощен дебит, характеристики на взаимодействието с други съоръжения. При избора на помпено оборудване се вземат в предвид следните фактори:максимален дебит, статично ниво, динамично ниво, необходим напор на устието на сондажа, диаметър на сондажа, наличие на електро преносна мрежа за включване, наличие на канализационна мрежа и други. Избора на помпа е много важен.

Правилната експлоатация гарантира дълговременно използване на съоръженията. Препоръчваме следните изисквания:

  1. Съоръжението е прието с цялата документация по неговото изграждане.
  2. Устието трябва да е затворено с метален капак и заключващо устройство да се предотврати попадането на предмети в сондажа.
  3. Горните части на сондажа които са непродуктивни трябва да са тампонирани с глина и отгоре цементирани. Около устието се изгражда шахта за монтаж на помпеното и измерителното оборудване ( дебити и нива). Близо до шахтата се монтира и електрическото командно табло изпълнено по националните стандарти.
  4. Помпеното оборудване трябва да работи постоянно без чести спирания.
  5. Да се извършва през определен преиод от време техническо обслужване на помпеното, измервателното, електрическото оборудване , да се проверява състоянието на шахтата, да се следи за натрупването на утайки на дъното на сондажа, да се следи за налепи по филтърната колона и своевременно да се отстраняват.