Термопомпени инсталации (ТИ)

Съществуват различни схеми за реализация на отопление/охлаждане с ТИ.

Могат да са отворени и затворени. Отворени са тогава когато топлината се използва чрез извличане на вода от ПВ и връщането и охладена/затоплена  в околната среда т. е. извлича се топлината, а носителя се изхвърля. Затворени са когато водата циркулира по тръбен контур в земята, само извлича топлина или отдава, като няма пряк досег с околлната среда и се използва многократно.