Какво е това дренаж

Дрена́ж (фр. drainage) — естественно или изкуственно водовземане от повърностните или подземните води. Дренажът е хоризонтална изработка.

Представлява система от канали, тръби, шахти, които служат за водовземане , предпазват съоръженията от заливане и високи нива на ПВ. В някои случаи се използват за технически дейности, свързани с временнаото отводняване при строителството или реконструкцията на сгради и съоръжения. Дренажните системи се проектират и оразмеряват от специалисти по хидрогеология.

В свлачищните райони, дренажните системи са част от укрепителните мероприятия. Появата на вода или колебанието на водното ниво в свлачищното тяло води до нарушение на стабилността и деформации на съществуващите конструкции.