Какво е това кладенец

Използват се от хилядолетия за задоволяване на нуждите от вода за пиене, поливане и промишлени цели. Обикновено са плитки изработки до 5-10метра, но има и такива до 50-60м. Разкриват плитки безнапорни води в пясъци, чакъли и по-рядко в скали. Понякога водите са със силно замърсени.

Изкопаването става с паралелно укрепване на стените с бетонни гривни. Първо се проектира режещия ръб и се отлива на терена. Едновременно се подкопава и надгражда отгоре с пръстени. В долните пръстени се пробиват отвори за осигуряване на водоприток. Пръстените които са над нивото на ПВ не се пробиват, а фугите се замазват с цимент. На дъното се насипва промит чакъл.