Какво е това сондаж

Сондаж е вертикална изработка за водовземане от подземни води, за проучване на земната кора при строителството на съоръжения и добив на полезни изкопаеми, за монтаж на термопомпено оборудване за отопление и охлаждане.