Обекти и клиенти

АЕЦ „Козлодуй” – ОФИ на сондажи:  1-6HIG,  2-7HIG, 3-5 HIG, 4-6 HIG на  площадки 1, 2, 3 и 4

Ветрогенераторни паркове

Воден цикъл гр. Пещера

Депо за пепелина на  АЕС- 1, гр. Гълъбово

Детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище „Люляковица“

ЖП линия Димитровград -Харманли

ЖП мостове

Интерконекторен газопровод КС Лозенец – с. Недялско

Интерконекторен газопровод Стара Загора – Комотини

Къщи за гости

Лук Ойл България – база Стара Загора

Лук Ойл България, гр. Бургас

Магистрала Струма , лот 2

Обходен път Бургас „Ветрен Бургас“

Обходен път Ямбол

Оценка на  запасите на пясъчник в кариера с. Стара река

Пешеходен надлез на главен път 19, km 200+560-580, ФОРТ НОКС

Соларни/фотоволтаични паркове

Строителство силози

ТК на „Верея хим“, гр. Ямбол

ТК на Диана Комерс, с. Лозенец

Транзитен газопровод лупинг от КС” Кардам” до приемна камера с. Одринци

Транзитен газопровод лупинг от с.Рупча до КС”Лозенец”

Транзитен газопровод Набуко

Транзитен газопровод Южен поток

Транзитен газопровод Южен поток, КС ”Галата”

Форд Нокс Бургас

Хотелски комплекс братя Диневи, Св. Влас

яз. Беглика – работа по свлачище

Язовирна стена, имот ОКЕ 174, с.Черково, общ.Карнобат, обл.Бургас.