НИЕ СМЕ СЪЗИДАТЕЛИ!

„Хефест Геотех Дрилинг“ ООД се специализира в областта на инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания, сондиране, инспекция на сондажи със специализирана 360-градусова камера и почистване (еърлифт) на сондажи. На земеделските производители предлагаме цялостно изграждане на Водни сондажи – проучване, проектиране и изграждане  до ключ на сондажи, кладенци и дренажи за напояване на градини, за водоснабдяване на ферми, както и за всякакви цели за промишлено и питейно-битово водоснабдяване, проекти за добив на минерални води, санитарно-охранителни зони, проекти за отводняване, проекти за изграждане на термопомпени системи.

Провеждаме Инженерно-геоложки проучвания (ИГП) за строителство на силози, складове, ферми и други обекти на промишленото и гражданското строителство. Имаме опит в проучвания за промишленото и гражданското строителство, за пътното строителство (проучване на магистрали и жп линии, тунели), при проучването на газопроводи, мостове, сметища, соларни и ветрогенераторни паркове, свлачища, срутища и сипеи.

Нашето кредо е: „Издигаме клиентите си на пиедестал!“

Ние ще намерим за Вас индивидуален подход. В зависимост от възложената ни задача, ще открием за Вас едно, единствено, уникално решение, с високо качество,  на ниска цена.

Важното е Вие, като клиент, да сте доволни!