НИЕ СМЕ СЪЗИДАТЕЛИ!

„Хефест Геотех Дрилинг“ ООД се специализира в областта на инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания, сондиране, инспекция на сондажи със специализирана 360-градусова камера и почистване (еърлифт) на сондажи. На земеделските производители предлагаме цялостно изграждане на Водни сондажи – проучване, проектиране и изграждане  до ключ на сондажи, кладенци и дренажи за напояване на градини, за водоснабдяване на ферми, както и за всякакви цели за промишлено и питейно-битово водоснабдяване, проекти за добив на минерални води, санитарно-охранителни зони, проекти за отводняване, проекти за изграждане на термопомпени системи.

Продължава