НИЕ СМЕ СЪЗИДАТЕЛИ!

„Хефест Геотех Дрилинг“ ООД се специализира в областта на инженерно-геоложки , хидрогеоложки и геофизични проучвания, сондиране и инспекция на сондажи със специализирана 360-градусова камера. На земеделските производители предлагаме цялостно изграждане на Водни сондажи – проучване, проектиране и изграждане  до ключ на сондажи, кладенци и дренажи за напояване на градини, за водоснабдяване на ферми, както и за всякакви цели за промишлено и питейно-битово водоснабдяване, проекти за добив на минерални води, санитарно-охранителни зони, проекти за отводняване, проекти за изграждане на термопомпени системи.

Продължава

Уста Колю Фичето

Никола Иванов Фичев (Колю Фичето)

1800 – 1881 година

Първомайстор Никола Фичев – живот и творчество

д-р арх. Николай Тулешков

Няма друг български архитект от цялата хилядолетна българска история, за когото да е писано толкова много, колкото за Първомайстор Никола Фичев. Стотици са посветените на творчеството му книги и статии, а не съществува и въобще научен труд, посветен на българското Възраждане, който да не се спира, макар и фрагментарно, върху сътвореното от него. При това живият интерес към ярката му личност не е нов, а датира още от последното десетилетие на неговия живот.

През 70-те години на миналия век във фундаменталния си труд „Дунавска България и Балканът“ австрийският учен и пътешественик Феликс Каниц не на едно място изказва възхищението си от сътвореното от Първомайстора. На него дължим лаконичното, но живо описание от срещата между двамата през 1872 година в пълния с местни селяни хан на село Фида бей (преименувано на Марийно, а по-късно на Велчево), Плаковска община.

Внимателното прочитане на българските пътеписи на Каниц обаче неочаквано ни разкри и нещо ново – сведенията за един непознат досега строеж на Никола Фичев. Когато ученият в 1871 година отседнал в Селвиево в хана на Иванчо Станчооглу, там той видял едно ново крило, изградено от Първомайстора.

Продължава