Обекти

№ по ред Дата на изпълнението

от…до…

Описание
1. 9.6.2010 Работа по проект: ИГП за строителство на къща за гости в с.Генерал Тошево, обл. Ямбол,
2. 2-11.10.2010 Работа по проект: ИГП  Транзитен газопровод Набуко, участък ΙΙ от km 77+000 до km 192+000
3. 21.10.2010 Работа по проект: ИГП за строителство на пешеходен надлез на главен път 19, km 200+560-580, ФОРТ НОКС
4. 7-9.12.2010 Работа по проект: ИГП Транзитен газопровод Набуко, от km 192+000 до km 326+000
5. 20-23.12.2010 Работа по проект: ИГП за реконструкция и  на ПСБ в Лук Ойл България – база Стара Загора
6. 17.3.2011 Работа по проект:ИГП за строителство на фотоволтаичен парк с.Крушаре, обл.Сливен
7. 5-12.4.2011 Работа по проект: ИГП  Обходен път Бургас от km 230+700 на път I-9 “Сарафово-Бургас“ и km 493+550 на път I-6 „Ветрен Бургас“
8. 3.7.2011 Работа по проект: ИГП за строителство на Транзитен газопровод лупинг от с.Рупча до КС”Лозенец”
9. 5.7.2011 Работа по проект: ИГП за строителство на: Транзитен газопровод лупинг от КС”Кардам” до приемна камера с. Одринци
10. 19.7.2010-26.7.2011

 

Работа по проект: ИГП за строителство на: Транзитен газопровод Набуко, участък Ι от km 0+000 до km 77+000.
11. 26-27.8.2011

17-24.8.2011

Работа по проект: ИГП за строителство на ветрогенераторни паркове в землищата на селата Житен, Царевец  и Пет Могили
12. 7-8.11.2011 Работа по проект: ИГП за строителство на: Соларен парк с. Пожарево-10бр сондажи
13. 5-9.1.2012 Работа по проект: ИГП за строителство на

„ПТ „РОСЕНЕЦ”, подобект Пирс 1;Пирс 2 и Пирс 3.”- 5 бр

14 12-14.01.2012 Работа по проект: ИГП за строителство на 8 бр къщи за гости в с. Малко Шарково, общ. Болярово
15. 17.1.2012 Работа по проект: ИГП за строителство на 2 броя силози в гр. Свиленград
16. 19-24.02.2012 Работа по проект: ИГП за строителство на: Транзитен газопровод Южен поток, КС”Галата”
17. 1-2.03.2012 Работа по проект: ИГП за  язовирна стена, имот ОКЕ 174, с.Черково, общ.Карнобат, обл.Бургас.
18. 14-28.3.2012 Работа по проект: ИГП за строителство на ЖП линия Димитровград -Харманли , от km 251+150 до km 266+000
19. 05.05.2012 Проект за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение ТК на Верея хим, гр. Ямбол
20. 31.08.-2.9.2012 Допълнителни сондажни работи по проект: ИГП за строителство на Обходен път Бургас
21. 14.9.2012

12-23.6.2013

 

Работа по проект: ИГП  Интерконекторен газопровод Стара Загора – Комотини
22. 2-25.10.2012

7-22.11.2012

Работа по проект: ИГП  Транзитен газопровод Южен поток, от km 0+000 до km 77+000, Участъци К3 и К7
23. 1-2.11.2012 Работа по проект : ИГП  Интерконекторен газопровод Стара загора- Комотини, КС Хасково
24. 3.11-15.12.2012

2-9.3.2013

Работа по проект: ИГП  Интерконекторен газопровод Стара загора- Комотини, 22бр пиезометри
25. 08.01.2013 Проект за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение ТК на Диана комерс, с. Лозенец
26. 14-25. 1.2013 ОФИ на сондажи:  1-6HIG,  2-7HIG, 3-5 HIG, 4-6 HIG на  площадки 1;2;3 и 4, АЕЦ „Козлодуй”
27. 12.2.2013 Работа по проект: ИГП за строителство на площадка за съхранение на източници на йонизиращи лъчения на територията на Лук Ойл България, гр. Бургас.
28. 13-14.02.2013 Работа по проект :ИГП за строителство на двуетажна сграда на Форд Нокс Бургас
29. 25.03-14.04.2013 Работа по проект: ИГП  Магистрала Струма , лот 2,  от km 322+240 до km 359+130
30 9-10.5.2013 Работа по проект: свлачище яз. Беглика
31 14-16.05.2013 Работа по проект :Воден цикъл г.Пещера
32 17.5.2013. Работа по проект:ИГП Доспат
33 29.5-30.6.2013 Работа по проект:ИГП за строителство на клетки 3 и 4,  на депо за пепелина на

АЕС- 1, г. Гълъбово

34. 27.7-8.8.2013. Работа по проект : ИГП Интерконекторен газопровод КС Лозенец – с. Недялско
35 27.9-4.10.2013 Сондажни (6бр)  работи по проект: Оценка на  запасите на пясъчник в кариера с. Стара река
36 8-18.11.2013 Работа по проект : ИГП  хотелски комплекс братя Диневи, Св. Влас
37. 28.11-16.12.2013. Работа по проект : ИГП  Транзитен газопровод Южен поток, морска платформа Хидро- 5, сондажи: BH_Option; BH14; BH3
38. 14.01-18.03.2014 Работа по проект: ИГП Детайлно микросеизмично райониране и определяне на проектните сеизмични характеристики на хвостохранилище „Люляковица“

 

39. 26.04.-9.7.2014 Работа по проект : ИГП  Интерконекторен газопровод Стара загора- Комотини, допроучване
40. 30.5-02.6.2014

 

Работа по проект : ИГП  Свлачище Момчилград
41. 15-18.6.2014 Работа по проект : ИГП  Сметище Шереметя
42. 12-15.10.2014 Работа по проект : ИГП  Силози Видин
43. 7-10.11.2014

 

Работа по проект:ИГП ЖП мост Харманли
44. 11-14.11.2014 Работа по проект : ИГП  газопровод Сухата река – Добрич – ревизия
45. 14-15. 11.2014 Работа по проект : ИГП  Пчелина и Аспарухово, Варна
46. 25.11-6.12.2014 ИГ сондажи 2бр. с ОФИ
47. 16-19.12.2014 Работа по проект: ИГП  Магистрала Хемус ,  от km 138+000 до km 160+200
48. 18.02-2.04.2015 Работа по проект: ИГП  Магистрала Хемус,  от km 298+410 до km 328+500
49 8-14.4.2015 Работа по проект: ИГП  Обходен път Ямбол, лот 8А   от km 250+650 до km 257+110 и от км 258+910 до км 264+703
50 27.4-9.05.2015 Работа по проект: ИГП  ЖПЛ Нови Хан – Ихтиман
51 10.5-22.8.2015. Работа по проект: ИГП  ЖПЛ Ихтиман – Септември
52 24.9-12.11.2015 Работа по проект: ИГП  Магистрала Струма, лот 3.1 и

лот 3.2.

53 2.1.2016. Работа по проект: ИГП  Свиленград
54 15-30.10.2016 ИГП с.Мерданя
55 10-15.11.2016 ИГП гр.Дряново
56 05-20.12.2016 ИГП гр.Търговище