Какво правим в геологията

Геоложко, структурно-геоложко и хидрогеоложко картиране;

2.Геохимично опробване;

3.Тестови шурфове и канави;

4.Проучвателни, вертикални сондажи;

5.Геоложко, структурно и минераложко описание на сондажна ядка;

6.Определяне на Rock Mass Rating съгласно Bienawski 1999г. за тунели;

7.Определяне на RQD индекс върху сондажна ядка;

8.Изготвяне на геоложки отчети и становища.